ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Σ.Β.ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ κ ΣΙΑ ΟΕ Τ.Θ.:74, ΝΕΟ ΡΥΣΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ, ΤΑΧ.ΚΩΔ.:57001 ΤΗΛ.:(+30)2392071100 (10 γραμμές) FAX: (+30)2392071390 Email: info@zampetoglou.gr